W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy  jest realizowany projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Polega on na odbywaniu staży zawodowych za granicą. Wszystkie staże zostaną potwierdzona certyfikatem honorowanym przez pracodawców z Unii Europejskiej.