Egzaminy, egzaminy, egzaminy.......

Szanowni kandydaci na "ERAZMUSOWICZÓW", zaczynamy kolejny etap rekrutacji.....

  • Egzamin z j. niemieckiego dla uczniów technikum ubiegających się o wyjazd do Niemiec, odbędzie się w środę 20.02.2019 o godzinie 10.30 w sali A1.
  • Egzamin z j. angielskiego dla uczniów szkoły branżowej i zawodowej  ubiegających się o wyjazd do Niemiec, odbędzie się w środę 20.02.2019 o godzinie 12.40 w sali A1.
  • Egzamin z j. angielskiego dla uczniów technikum, szkoły branżowej i zawodowej ubiegających się o wyjazd do Hiszpanii, odbędzie się w środę 20.02.2019 o godzinie 12.40 w sali A1.
 
Informacje nt. terminów egzaminów wywieszone są również w gablocie przy sekretariacie uczniowskim i na drzwiach sali A1.
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA CHĘTNYCH DO WYJAZDU NA STAŻE
DO HISZPANII I NIEMIEC W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+
W ROKU SZKOLNYM 2018/19
 
WTOREK 29.01.2019
GODZINA 10:40
SALA A1
 

Nowy rok - nowe wyzwania

Ju z od 30.01.2019 zaczynamy rekrutację na staże zawodowe do Hiszpanii i Niemiec.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są w zakładce REKRUTACJA.

Przypominamy, ze należy złożyć:

  • Wypełniony formularz rekrutacyjny,
  • Europas CV w jezyku angielskim,
  • kserokopię dokumentu tożsamości lub oświadczenie ze jesteście w trakcie jego wyrabiania,

 

 

Ufffff...... Rekrutacja dobiegła końca.

 

Po wielu trudach i znojach przy wyrównanej rywalizacji znamy listy osób które zakwalifikowały się na staże zagraniczne w Irlandii i Niemczech w roku szkolnym 2017/2018

 

  • Grupa wyjazdowa do Irlandii (bez podziału na miejsca pobytu) - .pdf
  • Grupa wyjazdowa do Niemiec (bez podziału na specjalności) - .pdf
  • Lista rezerwowa - .pdf

 

Teraz przed nami okres przygotowań i wytężonej pracy w ramach projektów.

Wszystkim co brali udział serdecznie dziękuję a tym co zostali zakwalifikowani GRATULUJEMY.

Dobiegł końca pierwszy etap projektu irlandzkiego.

W czwartek 14.12.2017 świętowaliśmy zakończenie pierwszego etapu projektu POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024760 „Mobilność w uczeniu zawodu mechanik i elektromechanik samochodowy szansą na rozwój zawodowy i konkurencyjność na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli.

W związku z tym odbyło się spotkanie wszystkich uczestników ich rodziców oraz zaproszonych gości z Rady Rodziców.

Na spotkaniu został złożony przez koordynatora projektu  mgr inż. Roberta Rydzewskiego raport z przebiegu działań jakie towarzyszyły przygotowaniu uczestników mobilności. 

Uczestnicy wyjazdu Krzysztof Konopa i Piotr Affelski opowiedzieli o swoich wrażeniach z odbytych staży relacjonując rodzicom ze swojego punktu widzenia jak wyglądały ich przygotowania i same praktyki.  

Na koniec spotkania Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych mgr inż. Janusz Tomas wręczył każdemu uczestnikowi poświadczenia ukończenia mobilności: Certyfikaty Mobilnosci i dokumenty Europass Mobility poświadczające nabyte kwalifikacje i umiejętności m.in. certyfikaty odbytych kursów językowych.

Zdjęcia z ureczystosci mozna obejrzec w galerii.